Τηλ.: 2310 527243 | Fax: 2310 515403

Ελληνικά   English   

Rotating cylinders with rotation angle 0˚ - 90˚ - 180˚ - 270˚ - 360˚


 
© Copyright 2017, Χ. Σωφρονιάδης & ΣΙΑ ΟΕ,
Πεπιεσμένος Αέρας,
Μοναστηρίου 202, Τ.Κ. 54628, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 527243, Fax: 2310 515403

Κατασκευή Ιστοσελίδων